0 x 0

Oppfordring til den nye regjeringa

ALLSKOG vil gratulere de nyvalgte stortingsrepresentantene, og partiene som nå jobber for å etablere en ny regjering. Vi har klare forventninger til den nye regjeringen, og håper på et godt samarbeid med stortingsrepresentantene fra vår region.

Skogen er en viktig del av det grønne skiftet og løsningen i klimakampen. Skogen dekker 37% av Norges areal og skogbruket er en stor distriktsnæring. Norge har fastsatt tøffe mål i klimakampen, og nå er det viktig at det satses i de næringene hvor man kan få flere arbeidsplasser, og mer verdiskaping, samtidig som vi kutter klimagassutslippene.

Utfordring til politikerne

Sammen med Norges Skogeierforbund vil ALLSKOG komme med konkrete innspill til den nye regjeringsplattformen og blant annet utfordre det nye Stortinget og en ny regjering på følgende:

  1. En viktig del av løsningen på klimakrisen er å investere mer i skogen. Dette må komme i tillegg til, og ikke i stedet for, andre klimatiltak. Større tilvekst i skogen øker karbonlageret og gir samtidig skogsråstoff som kan erstatte fossilbaserte produkter.
  2. Legge til rette for økt foredling av norsk tømmer. I dag eksporteres hver fjerde tømmerstokk. Dette betyr tapt verdiskaping og tapte arbeidsplasser her i Norge. Målet må være at vi minst foredler et tømmervolum tilsvarende årlig hogst.
  3. Sikre skogens miljøverdier gjennom bærekraftig bruk av skogen og frivillig vern. Skogvernet må gjennomføres på en måte som gir minst mulig konsekvenser for skogens muligheter i det grønne skiftet og klimakampen.

    allskog_dsc8481_web