0 x 0

Ordførere for økt bruk av tre!

«Det å bygge i tre har vist seg å ha klare klimafordeler. I tillegg konkurrerer det med andre byggematerialer, både med tanke på pris, byggehastighet, arbeidsmiljø og bomiljø. Disse fordelene ønsker vi å utnytte, slik at vi konkret bidrar til det grønne skiftet.»
Ellen Solbrække
Ordfører i Rakkestad kommune

ALLSKOG oppfordrer skogeiere om å utfordre sine ordførere til å delta i kampanjen for økt bruk av tre i offentlige bygg som ordfører i Rakkestad har startet. Les mer om kampanjen på; Bygg med tre