0 x 0

Ordførere setter iverk skogtiltak

Skogindustrien i Trøndelag trenger sårt mer lokalt tømmer. Det har både Fylkestinget, Fylkesmannnen og kommunene i Nord-Trøndelag engasjert seg i. ALLSKOG og skognæringa i Trøndelag setter stor pris på det som nå blir gjort rundt om for å øke den lokale aktiviteten i skogen og bedring av rammevilkår for skogbruket.

I vedlagte avisoppslag er SP-ordførernes konkrete oppfølging beskrevet.