0 x 0

Organisasjonsnummer for skogeiere

Det er en fordel for deg som skogeier å ha et organisasjonsnummer.


Selskapet SKOG-DATA AS leverer IT-løsninger for virkesomsetningen til skognæringen. I forbindelse med at SKOG-DATA har videreutviklet hele sin løsning, så vil SKOG-DATA føre opp skogeiere med organisasjonsnummer. Dette gjør de for å hindre forvekslinger.

Dette vil gi deg som skogeier bedre kundeservice i møte med oss i ALLSKOG. Hvis du ikke har organisasjonsnummer, oppfordrer vi deg til å skaffe et.

Jeg har ikke noe organisasjonsnummer. Hvordan får jeg et?
Du kan raskt og gratis registrere et enkeltpersonforetak og dermed få et organisasjonsnummer i enhetsregisteret på www.brreg.no. Det er også gratis å melde inn endringer for eksisterende enkeltpersonforetak. Vi har fått tilbakemeldinger på at det koster 2 250 kr å registrere foretaket i foretaksregisteret, men dette er ikke nødvendig å gjøre.

Må jeg betale merverdiavgift (moms)?
Nei, et organisasjonsnummer gjør deg ikke pliktig til å betale merverdiavgift. For å bli avgiftspliktig, gjelder de samme omsetningsgrensene som før.