0 x 0
norske-skog-skogn-2001.-foto-norske-skog
Foto: Norske Skog

Over 2 000 trøndere arbeider med tre

Treindustrien i Trøndelag omsetter for nærmere 5,2 milliarder kroner og sysselsetter over 2 000 personer, viser en ny kartlegging.

Roar Gylland, for mange kjent som direktør i Støren Trelast i en årrekke, har siden 2015 vært engasjert som «tredriver» i Trøndelagsfylkene. Han har undersøkt 120 industribedrifter og besøkt 106 av dem, noen av dem flere ganger. Disse industribedriftene har til felles at de fremstiller produkter med tre som en viktig bestanddel.

Norske Skog Skogn og FollaCell står for en fjerdedel av de sysselsatte og tre femtedeler av omsetningen. Resten av treindustrien i Trøndelag består i all hovedsak av industriell hus- og hytteproduksjon, trelast og snekkerier. Dessuten finnes laftebedrifter, emballasje- og pallefabrikker, vernede bedrifter, museer og bygdesager. Omsetnings- og sysselsettingstallene er store og viktige for Trøndelag og det nordenfjelske, men mange av bedriftene ligger også i utkantstrøk, så selv de minste blir viktige for sine lokalsamfunn, påpeker Gylland i sin rapport.

Treindustrien er gjennomgående opptatt av å skaffe kvalifisert arbeidskraft, som driftsoperatører, eller en arvtager eller kjøper. Noen etterspør også «noen å snakke med», for hverdagen som eier eller leder av småbedrift kan bli ensom for mange, skriver Gylland. Derfor etterspør mange også bistand fra det offentlige virkemiddelapparatet. Markedsføring, produktutvikling og skatteregler er også noe som opptar små og store treindustribedrifter.