0 x 0
bilde-snoveier

Pakking av snøveier

Det er nå meldt kaldt og fint vintervær for skogsdrift. Det er nå på tide å pakke de traktorvegene og myrene som må brukes til framkjøring av ditt tømmer. 


Etter en særdeles bløut høst og  mildvær helt inn til julaften, så har det nå kommet ett lag med snø i stort sett hele Allskog`s geografi til glede for de fleste som driver med utendørs aktiviteter.
 For skogsdrifta sin del er det nå avgjørende at de  veisystemer som vil bli brukt i forbindelse med fremkjøring av tømmer i vinter, blir pakket. Dette vil si at veiene og myrene må kjøres med traktor eller lignende kjøretøy, slik at snøen pakkes hard, eller brøytes unna. 

Få vatten fram i dagen der dette er mulig. Se utførlig instruksjoner i vedlagte veileder.
Pakking av snøveier

Værmeldingene er rimelig samstemte om at vi no får en liten periode med mildvær nyårshelga, men at denne  blir avløst av  en langvarig kuldeperiode. Kombinert med kraftig sørøstlig vind, kan dette legge til rette for ett ganske godt skogsføre.

Det er viktig at snøveiene pakkes nå rundt juletider og frem til 22. februar. Denne dagen er avmerket på primstaven som Per Varmstein, og  fra gammelt av het det at fra denne dagen går ikke telen djupere, og vannet begynner å tære på isen.  Dagen er viet apostelen Peter, og det heter seg at St. Peter kastet varme steiner ned på jorda og i vannet for å snu telen og kulden.

Så har du planer om ei skogsdrift i vinter, så start pakking av snøveier no. De fleste skogsdrifter  som må gjennomføres på vinteren er avhengig av snø og tele for at de skal være gjennomførbare.