0 x 0

Politikerne ordner opp for skognæringa

Det er ikke hver dag vi i skognæringa opplever at politikerne står i kø for å ordne opp i rammevilkår som vil bidra til økt lønnsomhet. Nå vil det bli mulig å kjøre med 60 tonn og 24 meter lange vogntog med tømmer fra Lierne og helt til sagbruket Moelven van Severen i Namsos.
Dette er handlekraft på sitt beste!

Valgkampbudskapet fra oss i ALLSKOG blir hørt!
Namdalsavisa Gir økt verdiskaping 29.aug15
Namdalsavisa Fjerner flaskehals for skog 9.sept15