0 x 0
tsn

Positiv utvikling for tømmermarkedet vinteren 2023

Krevende tider i det europeiske energimarkedet har gjort at etterspørselen etter massevirke har skutt fart. Pristuviklingen for massevirke er veldig positiv, mens sagtømmerprisene også holder seg på et høyt nivå, til tross for brems i markedet. 


- For massevirke er situasjonen sterkt preget av høstens turbulente energimarked. Markedene er støvsugd for flis og fyringsvirke, og etter hvert har dårlige sagtømmer- og massevirkekvaliteter havnet i fyren. Dette sammen med lavere produksjon hos sagbrukene har ført til at det nå er mindre massevirke og fiber tilgjengelig og prisene har en positiv utvikling, forteller salgsdirektør Jostein Smemo. 

Etter en lengre periode med et hett trelastmarked har aktiviteten utover høsten bremset og lagrene har vært fulle. Det merkes at det er lavere aktivitet og interesse i byggsektoren, som følge av blant annet prisutviklingen på materiell, rentehevinger og et høy energiprisnivå. 

- Vi ser at flere har valgt å redusere produksjonen, og har permittert deler av arbeidsstyrken i 4. kvartal. Samtidig ser vi klare tegn på at bunnen i trelastmarkedet er nådd. Det rapporteres om at det gjøres avtaler på lengre horisonter dog på betydelig lavere prisnivåer enn tidligere mot trelasthandlerne. Det er selvsagt store variasjoner mellom de ulike aktørene og kundesegmentene, men trenden er tydelig, sier Smemo

Blant annet melder de sørsvenske sagbruksaktørene Sødra og Vida om normal produksjon fra januar, etter høstens begrensninger. Lokalt for sagbruksindustrien ALLSKOG omsetter virke til, er signalene tydelige på at det planlegges med en normal vinterproduksjon. 

Salgsdirektør Smemo avslutter med en positiv beskjed om seneste prisutvikling for skogeierne i ALLSKOG:

- Vi starter vinteren med gode sagtømmerpriser og i kr/m3 en rekordhøy massevirkepris på gran og furu. I tillegg har energivirke nådd nye høyder prismessig målt i kr/m3. Ser vi på blågradene som er påspandert i november og så langt i desember samt fargen på bakken, burde det ligge til rette for en perfekt vinter å ta ut skog på i ALLSKOG sin geografi.