0 x 0

Pressemelding

Adm.dir. Ole H Bakke og styret i ALLSKOG har i dag – 18.03.2016 -  kommet til enighet om at Bakke slutter som adm.dir. i ALLSKOG.

Bakke har innehatt stillingen siden 1999. Han vil etter nærmere avtale påta seg nye og viktige oppgaver for ALLSKOG i en ny posisjon. Styret vil iverksette rekruttering av ny adm. dir, og i perioden fram til en nyansettelse vil styreleder Eilif Due fungere som arbeidende styreleder.

 

Kontaktpersoner:

Styreleder Eilif Due tlf : 905 85 204                                     

Ole Hartvig Bakke: 913 42 857