0 x 0

Prosjekt "Trefiber" løftes

Regjeringen løfter nå Trefiber som et prosjekt som skal bidra positivt til skognæringa. Innovasjon Norge ønsker å bidra til å skape møteplasser for samarbeid, informasjon og utvikling, med mål om skogbasert verdiskapning i Norge. Prosjekt "Trefiber" gjennom Innovasjon Norge er et mobiliseringsprosjekt som skal motivere til leverandørutvikling i ny produksjon basert på trefiber.

Prosjektadministrasjon for "Trefiber" søkes nå gjennom offentlig anbud, med frist 19. juli. Innovasjon Norge søker en prosjektadministrasjon som kjenner skogsindustrien godt, er proaktiv og koblende.