0 x 0
bilde-av-biokraft-as-skogn-modell
Modell av ny biogassfabrikk på Skogn Foto: Biokraft AS

Regjeringens Bio-strategi legges fram på Skogn

Tirsdag 29.november skjer det store ting på Norske Skog Skogn. Statsminister Erna Solberg i selskap med fiskeriminister Per Sandberg, landbruksminister Jon Georg Dale og olje- og energiminister Tord Lien skal sammen presentere regjeringens ventede Bioøkonomistrategi og legge ned grunnsteinen for Biokraft AS sin biogassfabrikk på Fiborgtangen. 

Det er ikke hverdagskost for noen bedrifter i Trøndelag å få 4 av Kongens råd på besøk samtidig. Vi i ALLSKOG øyner håp for at en slik tung profilering fra regjeringen er et tegn på endrede politiske rammevilkår for ett av de viktigste redskapene i overgangen til bioøkonomien, nemlig skogen.


Innspillsrundene til regjeringens kommende Bioøkonomistrategi har ALLSKOG deltatt i. Et samlet skogbruk har levert innspill til regjeringen. I tillegg har et bredt næringsliv og tunge forskningsaktører bidratt.


Bruk av skog, skogbruk
ALLSKOG har fokusert på at det ikke er mulig å nå klimamålene uten at skogen blir tatt i bruk. Dette har FN konkludert med. Klimatiltakene i skog er beskrevet i klimameldingen fra 2012. Disse tiltakene iverksettes nå ett for ett, og regjeringen bør bidra til en oppskalering. Klimatiltakene med bruk av skogen er beregnet til å være de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme og enkleste tiltakene. Samfunnets bidrag for å sikre god framtidsskog bør derfor økes.

Hovedsatsingene for skogbruket;
- Mobilisering av biomasse - gjennom økt skogplanting også på nye arealer.
- Sikre langsiktig kvalitetsråvare -gjennom økt skogkultur, ungskogpleie.

Innenlands økt verdiskaping industrisatsing
Utvikling av nye bedrifter har større muligheter gjennom en satsing på skogens eksisterende verdikjede. Trøndelags komplette verdikjede innen skog bør derfor brukes som satsingsområde.

Myndighetenes bidrag kan være:
-tekniske krav til bygg. Livsløpsfokus som gir fornybare materialer et fortrinn
-utvikling av standarder for bruk av tre i bygg. 
-bruk av skatt og avgiftssystemet for å fremme klimavennlige løsninger 
-offentlig etterspørselspolitikk som igjen bidrar til å utvikle markeder
-dreie virkemidler mot ønsket utvikling. Gå bort fra næringsnøytralitetsprinsippene
-smart logistikk som grunnlag for å sikre lønnsomt uttak av biomasse
-risikokapital tilgjengelig for industrireising

Dette vil bidra til en sunn næringsutvikling innenfor bioøkonomien, og møte samfunnets klimautfordringer.

Skogbrukets samlede innspill til regjeringens Bioøkonomistrategi:
innspill-til-regjeringens-biookonomistrategi-fra-statskog-norskog-og-norges-skogeierforbund-140815