0 x 0

Regjeringsutvalg for treforedlingsindustrien

Utfordringene i skognæringa har nådd regjeringskontorene med full tyngde og Lars Peder Brekk og Trond Giske har nå nedsatt et utvalg som skal gjennomgå innsatsfaktorene og rammevilkårene som påvirker næringa.
Les mer om utvalget og Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Harald O Buttedahl fra nettstedet Skog Industri;