0 x 0

Revidering av Normaler for landbruksveier

Kravene til transportstandard har gjennom tiden ført til flere revisjoner. Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse av 2013 er en revidert utgave som gjelder fra 1. juni og erstatter utgaven fra 1997

Normaler for landbruksveier er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav til åtte forskjellige klasser av landbruksveier, og en byggebeskrivelse som fortelelr hvordan anleggsarbeidet bør utføres. Håndboka er tilgjengelig på nett og kan lastes ned som PDF

Les mer om saken her