0 x 0
tenk-tre

Samvirke lønner seg for skogeieren – sammen er vi sterkere

De siste seks månedene med pandemi har endret livene våre, skapt massearbeidsledighet og vist hvor sårbare vi er. Det første er også lærdommen fra tidligere økonomiske kriser, at markedet og det individualistiske samfunnet ikke løser kriser alene. Det andre er at lokalt, regionalt og internasjonalt samarbeid lønner seg.

 

I et større perspektiv er det selvsagt samarbeid om krisepakker og om å finne en vaksine mot koronaviruset. Her er samarbeidende forum som verdens helseorganisasjon og FN, hvor hver nasjon bidrar, avgjørende.

Lokalt og regionalt er også samarbeid viktig for å møte kriser og større utfordringer. Her spiller vi som samvirke en viktig rolle for skogeierne. Hvem andre har tatt ansvar når lokale myndigheter innførte karanteregler som gjorde at skogeier i verste fall ikke fikk solgt tømmeret sitt og entreprenørene stoppet opp? Når skogeier blir møtt med trusler om ekspropriasjon, dårlige erstatningsordninger og mangel på tilgang til egen eiendom, hvem stå side om side med skogeieren?

Skogeiersamvirkene ble grunnlagt for å sikre små og store skogeiere en best mulig tømmerpris, det er også vår berettigelse den dag i dag. Men skogeiersamvirkene har forandret seg og endret hva vi jobber med - i takt med tiden. Næringspolitikk for skogeieren, skogbruksplanlegging, det teknologiske skifte i skogbruket – alt for å sikre grunneierrettighetene og øke lønnsomheten til skogeieren.

Vi har sterk tro på selskapets organisasjonsform - ALLSKOG er et samvirke. Å være tydelig på samvirkeprinsippene, og at det gir resultater. ALLSKOG har tradisjonelt vært markedsleder, men har blitt kraftig utfordret i mange år. Styrken i samvirket ligger i samtlige av oss, og hvor mye vi vil legge i det. For skogeiersamvirket vil alltid være der. Før det er hogd, når det hogges og etter at det er hogd. Med våre 75 skogeierlag vil ALLSKOG være til stede i lokalsamfunnet og for lokalsamfunnet. Det er ikke en selvfølge, fordi det koster penger, og det finansieres gjennom vår felles styrke – markedsandelene.

Så vil noen hevde at samvirkene har løpt ut, at det er umoderne og gammeldags. Til de vil vi si at rykte om samvirkets død er sterkt overdrevet. Prisstatistikk fra landbruksdirektoratet viser også dette. ALLSKOG med sine tillitsvalgte i skogeierlagene, ansatte, tilstedeværelse og omfattende tilbud til skogeierne har utbetalt like mye, og andre steder bedre til skogeiere.

Samvirke er å stå sterkere sammen. Selv om de fleste i møte med pandemi og markedskrefter blir små kan mange gjøre litt, til sammen kan det utgjøre en forskjell som forandrer til det bedre.