0 x 0
tommer-pa-kai_web
Tømmer lagret på kaifronten. Her fra Kaupanger i Sogn og Fjordane. sak og foto: Åsmund Lang, skog.no

Seks nye tømmerkaier kan få tilskudd

Landbruksdirektoratet har totalt fått inn 12 skisser til nybygging
eller ombygging av tømmerkaier. Seks av disse er nå invitert til
en endelig søknadsrunde, halvparten ligger i ALLSKOG sin geografi.
Ifølge en oversikt på Landbruksdirektoratets nettsider er det seks prosjektene som inviteres til å sende endelig søknad. Disse er:
  • Samnøy i Fusa kommune (Hordaland)
  • Børøya i Hadsel kommune (Nordland)
  • Storskjæret i Steigen kommune (Nordland)
  • Salten verk i Sørfold kommune (Nordland)
  • Risøyhavn (tilleggssøknad) i Andøy kommune (Nordland)
  • Gravin bruk (tilleggssøknad) i Granvik kommune (Hordaland)

Fristen for disse seks til å søke er 1. september.

Totalt fikk Landbruksdirektoratet inn 12 skisser til nybygging eller ombygging av tømmerkaier innen fristen 15 april. Et samlet kostnadsoverslag i de 12 skissesøknadene var på i overkant av 290 millioner kroner, med et innmeldt tilskuddsbehov på litt over 195 millioner kroner. Årets tilskuddspott er på i overkant av 45 millioner kroner.

Ordningen med tilskudd til tømmerkaier ble etablert i 2012. Siden den gang har 25 prosjekter fått innvilget tilskudd og av disse er 15 ferdigstilt.

En annen gladnyhet er at entreprenøren har begynt arbeidet med å rive deler av gamle Håhjem tømmerkai, for å bygge ny. Arbeidet med å bygge ny tømmerkai er ventet å bli ferdigstilt i 2020. ALLSKOG eier kaien og fikk i 2018 et tilskudd fra Landbruksdirektoratet på 11,5 millioner kroner til å ruste den ytterligere opp.