0 x 0
skjermbilde-2022-06-15-142554

Selbus første kolonihage

ALLSKOG har utarbeidet reguleringsplan for Selbus første kolonihage, og reguleringsplanen er nå godkjent av kommunestyret i Selbu. 

I Selbu skal det nå for første gang bygges en kolonihage etter gjennomført reguleringsarbeid av ALLSKOG. Endelig reguleringsplan er godkjent av kommunestyret i Selbu, og grunneier gleder seg til å komme i gang med prosjektet. Prosjektet har en grønn profil: Hyttene skal være på 48 kvadrat, og skal stå på påles slik at det blir lavt marktrykk, og hele tomta skal kunne brukes til grønnsaksdyrking. 

Hele planen for prosjektet er godkjent, og neste skritt er byggesøknad. Tomtene skal stikkes ut og byggingen er ventet å starte sommeren 2023.


ALLSKOG utarbeider reguleringsplaner for hyttefelt, boligfelt og masseuttak

En reguleringsplan kan omfatte en enkelt eiendom, eller inkludere flere eiendommer samlet. En samlet plan kan være gunstig ved planlegging av for eksempel større hytte- eller boligfelt. En reguleringsplan inneholder et reguleringsplankart, som overleveres kommunen digitalt, samt reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. ALLSKOG kan også gjøre konsekvensutredninger med planprogram.

 

 
For bistand til reguleringsplan, eller spørsmål om hvordan du kan utnytte dine eiendomsressurser best mulig, ta kontakt med Ellen Kristin Moe ALLSKOG på tlf. 913 76 771 eller e-post ellen.moe@allskog.no.