0 x 0
biozin
Biozin vil bygge sin fabrikk for produksjon av bioråolje på nabotomten til Bergene Holm sitt sagbruk Nidarå på Jordøya i Åmli. (Foto: Bergene Holm AS.)

Shell støtter Biozin

Oljegiganten Shell går inn med midler til Biozin sitt arbeid for å utvikle og bygge fullskala anlegg for bioråolje i Åmli i Aust-Agder.
– Svært viktig for fasen vi er inne i, sier Thomas Skadal i Biozin Holding AS.

Det er Shell som eier lisensen til teknologien Biozin skal bruke for å omdanne råstoff fra skogen til avansert bioråolje.

 
– At de nå kommer på banen med finansiell støtte sier mye om at de har tro på prosjektet vårt. Teknologien er ikke prøvd ut i et fullskala anlegg før, forteller administrerende direktør Thomas Skadal i Biozin Holding AS. Avtalen går ut på at Shell skal støtte aktiviteter knyttet til forstudien i prosjektet til Biozin med penger, og selv om Skadal ikke ønsker å kommentere størrelsesordenen på støtten sier han at den er betydelig for fasen de nå er inne i.

Når forstudiet er ferdigstilt skal produksjonsanlegget som planlegges bygget i Åmli omdanne råstoff fra skog, som skogsrester og biprodukter fra sagbruk, til avansert andregenerasjons bioråolje. Det første Biozinanlegget i drift vil kunne konvertere omkring 1000 tonn tørket biomasse per dag. Bioråoljen
  vil erstatte fossil råolje og skal raffineres til ferdigprodukter som bensin, flydrivstoff og diesel, før den distribueres som et langt mer miljøvennlig drivstoff.

– Biodrivstoff kan spille en viktig rolle i dekarboniseringen av luftfart, maritim- og tungtransport. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til en vellykket overgang til et renere energisystem og vi er glade for å kunne bidra til Biozin Holding sin fremdrift i dette prosjektet, som kan bli en meget god mulighet til å anvende IH2-teknologien i en kommersiell skala, sier Andrew Murfin, direktør for Avansert Biodrivstoff i Shell i en pressemelding. I løpet av forprosjekteringsfasen skal Biozin Holding videreutvikle grunnlaget for sin endelige investeringsbeslutning, samt for byggekontrakten for produksjonsanlegget.

– Vi jobber mot en investeringsbeslutning på et fullskalaanlegg i 2021, og at anlegget i Åmli starter produksjonen i 2024, sier Skadal.

thomas-skadal

Thomas Skadal er administrerende direktør i Biozin Holding AS.

FAKTA

Biozin Holding AS er et norsk selskap som eies av Biozin AS (78,7 %), et heleid datterselskap av Bergene Holm AS, og Preem AB (21,3 %). Biozin Holding AS ble etablert for å produsere fornybare drivstoff fra norske sagbruk- og skogbruksrester. Biozin AS har identifisert potensielle steder for ytterligere produksjonsanlegg for biozin® i flere kommuner i Sørøst-Norge. Bergene Holm AS er Norges nest største sagbruksselskap med vel 440 ansatte og omsetning på over 1,6 milliarder kroner. Bergene Holm AS driver 7 fabrikker og andre virksomheter i Sør-Norge, og har over 70 års erfaring fra norsk treindustri. Preem AB er Sveriges største raffineri- og drivstoffselskap, med oljeraffinerier i Lysekil og Göteborg.

Saken ble først publisert på www.skog.no