0 x 0

Sjekk ditt andelsutbytte på Min side

Årsmøtet i ALLSKOG har vedtatt å betale ut 1,16 % andelsutbytte av innbetalt kapital, tilleggsandeler og karanteneinnskudd per 31. desember 2016. Sjekk hva du får i utbytte på Min side.

Slik gjør du det:

Logg inn på Min side.

Klikk deretter på menypunktet Min side.

Her finner du et nytt menypunkt Utbytte, og der ligger summen og hvordan du kan gå til verks for å disponere utbyttet. Du kan velge å:

  • Dekke eventuelt restansvar.
  • Overføre til sparekonto hos oss med rente.
  • Betale ut til din konto.

Hvis du ønsker å la utbyttet stå på sparekonto hos oss, trenger du ikke gjøre noe som helst. Dersom vi ikke hører fra deg innen utgangen av juli, så vil beløpet overføres din sparekonto hos oss, eller gå til dekning av eventuelt restansvar.

Dersom du aller helst ønsker å få beløpet utbetalt, er det mest gunstig for deg å dekke opp eventuelt restansvar først. Overskytende kan deretter enten overføres til sparekonto eller utbetales.

Hvis du ønsker utbyttet utbetalt til din bankkonto, vennligst send en e-post til servicesenter@allskog.no

Utbetaling vil skje i løpet av september. Husk å merke e-posten med ditt andelsnummer.