0 x 0
skjermbilde-2022-06-23-105914
Næringsminister Jan Christian Vestre

Skog sentralt i regjeringens grønne industriløft

Torsdag 23. juni la statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre frem regjeringens nye veikart for grønt industriløft. Veikartet skal vise hvordan Norges skal lykkes med nye, grønne industrietableringer og styrke eksisterende industri. Skog- og trenæringen er trukket frem som et særlig innsatsområde.

Veikartet skal være startskuddet for regjeringens arbeid for grønt industriløft.

– Vi skal gjennom den største omstillingen norsk økonomi har sett i nyere tid. Regjeringen vil få fart på norsk næringslivs muligheter i det grønne skiftet. Veikartet peker ut kursen for tidenes grønne industriløft. Sammen skal vi skape flere lønnsomme jobber, få opp investeringene på fastlandet, øke eksporten og bidra til utslippskutt, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen vil legge til rette for industriell videreforedling av skog ved å utvikle ressursgrunnlaget og forbedre infrastrukturen i skogbruket. I veikartet påpekes det at krevende topografi og lange transportavstander fører til betydelige kostnader. Ressursene må kunne leveres til industrien på konkurransedyktige vilkår. En god infrastruktur for tømmertransport er derfor viktig for næringens konkurranseevne. I tillegg vil regjeringen satse på en effektiv utnyttelse av restråstoff, og øke produksjon av blant annet biodrivstoff. Slik kan markedsverdien på restråstoff øke, og dermed også dets utnyttelsesgrad.

For å kunne videreutvikle norsk skogbasert industri, er det gjennom det statlig eide investeringsselskapet Investinor øremerket 500 millioner kroner til investeringer i skog- og trenæringen. Det er nylig åpnet for at Investinors midler til skog- og trenæringene kan inngå i et felles fond med private aktører.

I veikartet legges det frem 15 tiltakspunkter for skog- og trenæringen, blant annet:

  • Regjeringen vil satse på tiltak som øker lønnsomheten i skogbruket
  • Regjeringen vil legge til rette for industriell videreforedling av skog ved å utvikle ressursgrunnlaget og forbedre infrastrukturen i skogbruket.
  • Regjeringen vil satse på skogplanting, ungskogpleie og andre skogkulturtiltak
  • Regjeringen vil legge til rette for tilgang til og økt bruk av restråstoff som grunnlag for utvikling av ny norsk industri. 

allskog_dsc8868_web