0 x 0
skogdag-i-malvik-09.05.2016
Formannskapet i Malvik på skogdag. Lengst til venstre skogeierlagsleder Jens Nicolai Jenssen.

Skogdag i Malvik

Malvik skogeierlag inviterte mandag politikerne i Malvik formannskap til skogdag ved Høybyen i Hommelvik.

Arrangementet ble ledet av skogeierlagsleder Jens Nicolai Jenssen, og fra ALLSKOG deltok Arvid Eriksen og Kenneth Svensson.

Skogdagen med Malvik formannskap fokuserte på skogbruk i skog med aktivt friluftsliv og skogbrukets samspill og sameksistens med andre samfunnsinteresser. Formannskapet fikk en grundig gjennomgang av skogbruket i Malvik kommune, hvor aktiviteten er svært høy.

I Malvik hogges det tett opp mot den årlige skogtilveksten, det plantes over 100 000 planter per år, og skogeiernes veinett er både viktig infrastruktur for skogbrukets tømmertransport og en viktig inngangsport for allmenhetens naturopplevelser. Kommunens skogbruksansvarlig, Kjetil Tolvstad, framhevet det aktive skogbruket i kommunen, som ligger langt over landsgjennomsnittet.

Det moderne skogbruket med samfunns- og miljøhensyn ble presentert av Arvid Eriksen og Kenneth Svensson fra ALLSKOG. Politikerne fikk her innføring i hvordan hogstoppdrag planlegges, gjennomføres og blir etterkontrollert, og av de kravene som stilles gjennom skogbruksloven og PEFC-skogstandarden.

Formannskapets medlemmer viste stor interesse, stilte mange spørsmål og koste seg ellers med bålkaffe i det flotte vårværet.