0 x 0
arnt-strand-sjekker-beiteskader-foto-stale-solem
Arnt Strand sjekker beiteskader. Foto: Ståle Solem

Skogeier med framtidsperspektiv

Arnt Strand bor på Midtgården på Innset i Rennebu kommune i Sør-Trøndelag. Det er tre generasjoner som bor på gården og alle er interessert i skogbruk. Strand er gårdbruker på heltid og skogsarbeider på deltid.

 I tillegg produserer han skigarder på bestilling og spekemat til sitt eget firma Hognamat. Arnt er en ivrig viltjeger- stort sett rein og elg.

– Det er nok ikke mye tvil om at han har nok aktiviteter å sysselsette seg med, sier skogbruksleder Geir Bjørnar Holden. Han omtaler Strand som en kunnskapsrik og klok skogeier med framtidsperspektiv og samtidig opptatt av kortreist mat og virke.

Interesse for skog har han alltid hatt og var med sin far i skogen fra han var 6 år gammel. Der plantet han skog, ryddet plantefelt og hogde tømmer på vinteren med øks. - Det er litt av en forskjell fra dagens hogstmaskiner, sier Arnt Strand.  -For tre år siden tynnet jeg et felt med maskin, som jeg selv plantet på 70- tallet. Så skogen den vokser, det er det ikke mye tvil om, sier han.

Statskog har solgt seg ut i store deler av Rennebu de senere år, også til Strand. I tillegg har han kjøpt skog av private. I Rennebu er det mange skogeiere med små teiger, og mange har interesse for skog. - For min del var interessen over gjennomsnittet og jeg hadde et ønske om å øke i volum. Jeg ser jo vitsen med dette, sier han. Statskog har vært flinke skogforvaltere, og han mener at dette ofte kan være gode eiendommer å kjøpe.  På de skogeiendommene jeg og min far har kjøpt opp gjennom årene har jeg hogd rundt 15 000 m3, forteller han. Skog er jo alltid lønnsomt, det kommer bare an på når det er lønnsomt. Jeg har alltid et langtidsperspektiv på de investeringer jeg gjør i skogen.

Som skogeier er det viktig for Strand å legge til rette slik at marginene kan tas ut, gjøre det lille ekstra som skal til for at alt blir lønnsomt. Han ser både ungskogpleie og tynning som en investering for framtiden, for å få ut mer volum av det som står igjen. - God pleie av skogen vil også få ned driftsprisen den dagen det skal avvirkes, sier han. Salgspris og driftspris, det er det som er interessant for skogeieren mener han. - Jeg er opptatt av hva som skal til for å få en høyre netto på tømmerprisen. For å oppnå mest mulig lønnsomhet på skogen må langsiktige investeringer til. Jeg har også bygd skogsbilveier, slik at det ligger til rette for hogst den dagen tømmeret er hogstmodent, forteller han.

Arnt utfører både markberedning, ungskogpleie, tynning og vurderer nå gjødsling av 1000 mål med 4 skog. Gjødsling av skog i vekstsesong med 15 kg N pr dekar ca 10 år før hogst, gir god klimaeffekt gjennom økt tilvekst og dermed økt binding av CO2. Den økte tilveksten gir svært god lønnsomhet for skogeier og kan gi 15-40% årlig realavkastning. Riktig utført gjødsling har liten eller ingen negativ påvirkning naturmiljøet

-Dersom jeg kan øke volumet og dermed avkastningen på denne skogen som skal hogges om 10-15 år er dette noe jeg vurderer å gjøre. Skogen som jeg vurderer å gjødsle er areal som allerede er ferdig tynnet, og derfor godt egnet for gjødsling. Med et perspektiv på 10 år er det enklere å bruke penger på slike ting.

-Når det gjelder tynning, går han nok litt mot strømmen sammenlignet med andre skogeiere i ALLSKOGs geografi, og han er en foregangsperson for tynning i Rennebu, sier skogbruksleder Geir Bjørnar Holden. Skogen hans minner om den som finnes på Tynset og Alvdal, det ligger godt til rette for tynning.  I tillegg har han bruk for materialet som tas ut, til sin egen skigardproduksjon. Han har et par årsverk på denne produksjonen. Det er omfattende arbeid å lage skigard, og han tar oppdrag på bestilling. - Det er kortreist virke og lønnsomt for meg å kunne benytte egen skog i denne produksjonen. Transportkostnadene blir minimale, forteller han.

Hva er ditt tips til de som eier skog?
-Har du en ledig dag, ta med ryddesaga å gå i skogen. Du øker da verdien av skogen og får i tillegg trim. Litt forhåndskunnskap må du ha så ikke vær redd for å ta kurs som gir deg nødvendig kompetanse.

Som andelseier i ALLSKOG er Arnt Strand godt kjent med ALLSKOG som organisasjon og har hatt rollen som styremedlem i skogeierlaget tidligere. Om han blir mer aktiv i lokallaget i framtiden vet han ikke, men det er absolutt ingen umulighet, sier han og ler.

Han legger til at skogbrukslederne i distriktet gjør en formidabel jobb, men synes samtidig at det er litt for få av dem. Det blir ofte alt for mye og store områder de skal rekke over.

-Med skogeiere som Arnt Strand er det ikke noe problem, sier Holden. Han vet svært mye om skog, og når jeg kommer med mine anbefalinger har han som oftest allerede tenkt på dette. Han gjør kloke valg i skogen, og ser 150 år fram i tid, sier Holden. Det er det mange som kan ta lærdom av.