0 x 0
anja
Anja Gotvasli er leder og bransjeansvarlig for landbruk i SMN.

Skogeiere kan få støtte til å ansette ungdom i sommerjobb

Sparebank SMN ønsker å støtte opp om næringslivet i Midt-Norge, og bidrar med et tilskudd på 7000 kroner for sommerjobber som tilbys av bedrifter, lag og foreninger i Midt-Norge.

Dersom du tenker å plante etter hogst, er dette en utmerket mulighet til å få ekstra hjelp fra lokal ungdom som ser etter meningsfylt arbeid til sommeren.

  • Beløpet vi gir i støtte tilsvarer en gjennomsnittlig ukelønn for unge med sommerjobb. Tilskuddet skal gå til å ansette ungdom i alderen 16-25 år i minimum tre uker i sommer, og det kan søkes om tilskudd for inntil fem ungdommer i samme bedrift, forklarer Anja Gotvasli som er bransjeansvarlig og leder for landbruk i SMN.

Gotvasli legger vekt på at det er svært enkelt å søke, og at dette er en vinn-vinn situasjon for både skogeier og ungdom.

  • Jeg håper dette kan være et bidrag til at både ungdommer får en sommerjobb som er fysisk og med masse frisk luft, samtidig som skogeier effektivt får plantet skogen i år og ikke må vente med dette. Å få plantene i jorda raskest mulig etter hogst er god økonomi for skogeier, og det er et bra bidrag for miljøet siden plantene binder CO2 så snart de er satt i jorda, sier Gotvasli.

Gjennom ALLSKOG kan ungdommene ta et digitalt plantekurs som gjør de i stand til å utføre jobben, og ALLSKOG vil også arrangere en digital plantekveld den 19. mai for å komme med tips og triks til alle egenaktive som tenker å plante selv i år.

Søknadsfristen for å søke om tilskudd er 1.mai, og en får svar allerede innen 10. mai. Du kan søke om tilskudd her: - Sponsorportalen (sparebank1.no)