0 x 0

Skogeierforbundet advarer mot undergraving av konsesjonsloven

Norges Skogeierforbund er kritisk til manglende utredning av de endringene til konsesjons-, jord- og odelsloven som nå har vært til høring, og oppfordrer Stortinget om å ta tak i dette. De er også svært kritisk til enkelte forslag til endring.


Skogeierforbundet advarer mot at konsesjonsloven gjennom de endringene som er foreslått blir undergravet. Et av forslagene går ut på at en gjennom en fem års leiekontrakt på jordleie får rett til å kjøpe jorda uten konsesjonsbehandling. I så måte kan konsesjonsloven omgås.

Du kan lese saken i Nationen.