0 x 0
planting-levanger-foto-therese-b.-kirkesather-20

Skogeierne planter mer skog!

Kommunene gjennomførte i 2011 en systematisk kontroll av skogplantingen, noe som kan ha økt bevisstheten om foryngelsesplikten. Skogeier er lovpålagt å sørge for tilfredsstillende foryngelse innen tre år etter hogst. Etter at statsråd Brekk utfordret næringen om å ta dette på alvor i 2010 ser vi nå en utvikling i riktig retning, skriver Statens Landbruksforvaltning.

Det har vært en lengre periode med nedgang i planteaktiviteten, i 2005 var man helt nede i 17 mill nye planter. Fra 2010 til 2011 ble det en økning i skogplantingen på 15 % og året endte med 23,3 mill nye planter.

ALLSKOG sender plantebestillingsskjema til alle andelseiere hvert år i forbindelse med årsmøtene i lokallagene, og gjennomfører planting hos alle skogeiere etter hogst, når dette er avtalt i driftskontrakten.

En økning i skogplantingen er en svært god nyhet, og noe som viser at veiledning og tettere oppfølging av skogeiere gir virkning. Dette gir også et godt grunnlag for gjennomføring av regjeringens klimapolitikk, der skogplanting er et av de viktigste tiltakene.

I 2013 blir plantebestillingsfristen 1.april - en viktig dato for klimaarbeidet i skogbruket!