0 x 0

Skogeiersamvirkets største seier!

Tirsdag 12.juni kl 1000 ble et historisk tidspunkt for Norges skogeierforbund. Da falt dommen i tomtefestesaken i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, skogeiersamvirket har bistått grunneierne i å løfte fram.
Dette er en historisk seier for grunneierrettighetene og Skogeiersamvirket var de som fikk det til! se NSFs hjemmesider for mer informasjon.