0 x 0

Skogen som ressurs. Se framtida i skognæringa!

Norges skogeierforbund produserer film i sitt 100. jubileumsår. Her er film om skogens ressurser! Se framtida gjennom forskningen i skognæringa;
 

Film: Skogen som ressurs