0 x 0

Skoggjødsling

helikoptergjodsling-nrk
Bilde: NRK Østafjells

– Vi øker tilveksten på treet når vi gjødsler, og ved økt tilvekst så øker vi også treets forbruk av Co2. Også er det gunstig for skogeieren ved at man får større dimensjoner på treet innenfor rimelig tid. Da kan man hogge etter mellom 50 og 80 år, og det gir like stor tilvekst på 60 trær som man ville hatt på 160. Man har en større dimensjon og det får skogeier bedre betalt for, sier Aasen.

Reportasjen om skog og gjødsling ble vist på NRK Østafjells i sommer, og er et tiltak regjeringen ønsker for å sikre bedre tilvakst og CO2 opptak i norske skoger.
Se reportasjen;

NRK Østafjells -Skoggjødsling