0 x 0

Skoggjødsling i Trøndelag i 2017

Meld interesse for skoggjødsling til din skogbruksleder innen 15. mars.

Det ble i 2016 besluttet å gi 40 % tilskudd til gjødsling i skog som ett klimatiltak. Ordningen ble videreført også i år. ALLSKOG har sammen med fylkesmannens landbruksavdeling, kommunene og pådriverne i de forskjellige skogprosjektene sett på muligheten for å gjennomføre en gjødslingsaksjon i Trøndelagsfylkene i år. Vi har kommet såpass langt at det er rimelig stor sannsynlighet for at det vil bli ett tilbud om å gjødsle skogen denne sommeren.

Gjødsling i skog gir en meget god avkastning fordi det er relativt kort tid fra investeringtidspunktet til hogst. Gevinstene er:
  • Gjennomsnittlig økt årlig tilvekst på 0,15 kubikk per dekar per år.
  • Økt diameter til bedre betalte dimensjoner.
  • Økt kubikkmasse per dekar sammen med økte dimensjoner gir lavere driftspris.
Ved å benytte skogfondsordningen vil gjødsling i skog gi en årlig avkastning på 10–25 % før tilskudd. I år får vi 40 % tilskudd i tillegg.

Hva kan gjødsles:
  • Sen hogstklasse IV eller ung hogstklasse V som skal stå i 10 år til før avvirkning.
  • Vanligvis bonitetene F8–F17 og G8–G20.
  • Hogstklasse III som er tynnet for noen år siden.
  • Skog som er plantet på grøftet myr som trenger ett «puff».
Se for øvrig brosjyren om skoggjødsling fra Skogkurs.

Prisen for dette tiltaket vil ligge på ca. 400 kr per dekar.

Ta kontakt med din skogbruksleder for å melde din interesse innen 15. mars.

Frist for skogeier til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknad til kommunen er 15. september. Les mer om retningslinjer, miljøkrav og søknadsprosedyre hos Landbruksdirektoratet.