0 x 0

Skognæringa viktig for Senterpartiet

Under landsmøtet til Senterpartiet ble skognæringa en av de viktigste sakene. For å sikre en kriserammet næring ble det lange debatter om hvilke rammevilkår som vil sikre lønnsomhet og utvikling for framtida. Resolusjonskomiteens leder, Lars Peder Brekk var klar på at staten nå må bidra bredt, og Skogminister Trygve S Vedum støttet dette med å si at næringa nå ikke trenger retorikk men handling.

sp-for-skogen-2013-foto-sp
Fylkesledere og stortingskandidater for skogen. Foto: Sp