0 x 0

Skognæringen i Trøndelag på klyngeprogrammet

Skognæringen har det siste året utarbeidet en plan for hvordan den skal ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien. Nå er den valgt ut til klyngeutviklingsprogrammet.

Skognæringen blir én av et tredvetall næringsklynger som omfattes av statens klyngeprogram, Norwegian Innovation Clusters. Klyngene blir fulgt opp finansielt og faglig av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Programmet finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær Dilek Ayhan kunngjorde mandag 20. juni at søknaden fra forumet Skognæringa i Trøndelag er godkjent. Det skjedde etter tøff konkurranse med søknader fra mange næringer i Norge.

– Det grønne skiftet passer skognæringen bra. Faktisk har skognæringen forutsetninger for å lede an i det grønne skiftet og utviklingen av et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv basert på biologisk fornybare ressurser, uttaler Knut Dreier, leder i forumet Skognæringa i Trøndelag og adm.dir. i Moelven Van Severen, i en pressemelding.

Noe av den innovasjonen som pågår i skognæringen i Trøndelag, gjelder trefiberkompositter, trefiber som armering i plastprodukter og som fiskefôr, og trebruk i byggematerialer. Opptaket til programmet er ikke bare en seier for skognæringen. Landsdelen vil tiltrekke seg forsknings- og kunnskapsmiljøer som også gavner det øvrige næringslivet.

Forumet Skognæringa i Trøndelag ble etablert i 2004 av skogbruket, skogindustrien og næringslivets organisasjoner. Gjennom søknaden til klyngeutviklingsprogrammet har forumet fått tettere kontakt med treindustri og forskningsmiljøer. Partnerskapet består i dag av 15 kjernebedrifter, 10 klyngebedrifter, 12 FoU-partnere, 9 samarbeidspartnere samt flere utenlandske klynger.

Du kan lese pressemeldingen fra Skognæringa i Trøndelag her.