0 x 0

Skogskader i Trøndelag etter Gyda

ALLSKOG vil på det sterkeste fraråde folk å bevege seg i områder hvor det er blåst ned skog. Det er forbundet med stor fare å gre dette med tanke på at trær kan stå i spenn, fare for rotvelt m.m. Rydding av stormfelt skog er et arbeisom bør gres av profesjonelle.

Vi har fått rapporter om skogskader i Trøndelag etter flere dager med storm, men det er for tidlig å si noe om omfang. ALLSKOG jobber aktivt med å skaffe oversikt over dette i nær dialog med skognæringa i Trøndelag.

Dersom skogen har rotkontakt, vil virkesverdien kunne holde seg over lengre tid dersom det ikke er andre skader på treet.

ALLSKOG og våre entreprenører har kompetanse på vindfallopprydding og vil legge en plan for dette.

Skogeiere som har skader på sin skog, kan melde inn dette direkte i dette skjemaet

For de som har skogforsikring, må skade og meldes inn til Skogbrand snart som mulig.