0 x 0

Skoleeksempel på moderne skogsdrift

Det var overskriften i et felles bilag i fredagens Trønder-Avisa og Namdalsavisa.

En av ALLSKOGs entreprenører, Namdalseid skogservice, hugger i Iver Martin Berres gårdsskog. Skogen ble plantet av hans farfar, og er, ifølge skogentreprenøren ved daglig leder Jon Eiler Bøgseth, «et skoleeksempel på god oppfølging med ungskogpleie og tynning».

«Berre-skogene er noe av det beste vi har,» sier lederen i Namdalseid og Flatanger skogeierlag, Tor Bøgseth, i samme anledning.

Med hogsten i Berre-skogene vil bilistene på fylkesvei 17 også få litt lysere kjøreforhold.

Du kan lese artikkelen på Min side.