0 x 0

Skryt av Fauskegrana fra Moelven Van Severen

Ørjan Alm i Allskog får tilbakemeldingar frå sagbruket Moelven Van Severen i Namsos at granvirket frå pågåande hogst i Fauske i Nordland er mellom det beste i marknaden. Liten avsmaling, knapt noko råte og jamn god kvalitet er eigenskapar sagbruket set pris på.

Les mer om saken på Kystskogbruket.