0 x 0
skogsbilveg-hos-rune-hallan-i-markabygda

Skryt av Listhaugs skogsbilvegsatsing

Statens bidrag til infrastruktur i skogen er fordoblet med Sylvi Listhaug i Landbruksdepartementet. Dette er en viktig satsing som sikrer økt hogst og effektiv transport av tømmer. I Allskogs området er midlene Fylkesmennene har å bruke til å bistå skogeiere som skal bygge veg økt fra 26 til over 40 millioner kroner i året siden 2013. 

Her er et godt eksempel fra Markabygda i Levanger kommune i Nord-Trøndelag, der Konsernsjef i Kjeldstad Rune Johnsen, skogeier Hans Hallan og ordfører Robert Svarva viser fram resultatet av god vegbygging.
Oppslag i Innherred