0 x 0
silisium-fra-elkem-thamshavn
Silisium fra Elkem Thamshavn.

Slik ender treflis inni mobilen din

Silisium er byggemateriale for alt mulig vi omgir oss med i hverdagen, fra solceller og datamaskiner til leppestift og sandpapir. Visste du at treflis fra skogeierne i ALLSKOG gjør at Norge produserer noe av verdens reneste og mest miljøvennlige silisium?

Halvparten av alt massevirke som ALLSKOG selger til industrien, leveres til silisiumverkene Elkem Thamshavn i Orkdal, Wacker Holla Metall i Hemne og Elkem Salten i Sørfold.

– I et femårsperspektiv forventer vi en forsiktig økning i volum, såfremt vi fornyer avtalene, sier ALLSKOGs salgsdirektør Jostein Smemo.

Det er ALLSKOGs heleide datterselskap ALLSKOG Bio som fliser tømmeret. Ved den ene av flisterminalene, i Orkdal, leveres flere tømmerlass hver eneste dag. Alt tømmeret er hogd lokalt. Ut av terminalen går lass med flis til Elkem Thamshavn.

side-3-img_9426

Bilde: Vanja Fagerstrand er maskinfører i ALLSKOG Bio og fjernstyrer flishuggeren fra gravemaskinen.

Karbon i tre trengs i industrien

– Det er en vanlig misforståelse at vi brenner flis. I virkeligheten er flis en innsatsvare i produksjonen vår. Det er faktisk den råvaren vi bruker størst volum av, sier Frode Mælen, råvaresjef ved Elkem Thamshavn.

Silisium og oksygen er de mest utbredte grunnstoffene i jordskorpen. Når de reagerer, dannes mineralet kvarts. Det trengs en større industriell prosess for å skille ut silisiumet igjen.

Ved silisiumverkene blandes kvarts med treflis og andre råstoffer som inneholder karbon. Karbonet reagerer med oksygenet i kvartsen ved høy nok temperatur, og vi får silisium og CO2. Deretter må silisiumet tappes fra ovnen og raffineres.

– Flis bidrar med både karbon og porøsitet. Vi prøver å sikre oss at flisen holder en så stabil kvalitet som mulig. For eksempel måler vi fuktigheten to ganger i døgnet, illustrerer Mælen.

side-3-staking-ovn

Bilde: Staking av ovn ved Elkem Thamshavn.

Visste du dette om silisium?

  • Silisium brukes i sin tur i silikon, polysilikon, plast og mange jern- og aluminiumslegeringer. Vi finner det igjen i legemidler, kosmetikk, tape, bakepapir, solceller, batterier, kjøkkenredskaper, biler, datamaskiner, mobiltelefoner og annen elektronikk.
  • Jernlegeringen ferrosilisium brukes blant annet i rustfritt stål, og biproduktet silisiumdioksid (eller silika) brukes i sement, keramikk og glass.
  • Forbruket av silisium har økt kraftig de siste tiårene, og det samme har prisen, fordi produksjonskapasiteten ikke har økt i samme takt.

Store steg for energieffektivisering

Fordi skogeierne leverer virke av høy kvalitet, kan treflis erstatte fossile karbonkilder, som koks og kull. Samtidig er kraftforsyningen basert på vannkraft. Derfor er produksjonen mer miljøvennlig enn mange andre steder i verden.

– Elkem har som ambisjon å øke andelen bioråstoff, få ned utslippene og bli helt karbonnøytrale innen 2050. Vi vil trenge flis og annet råstoff fra skogen for å få til det, sier Mælen.

Silisiumproduksjon er en svært energikrevende prosess. Den lysbuen som skapes inne i smelteverksovnene holder omtrent 5 000 grader, det samme som solens overflate. Ovnene drives utelukkende på elektrisitet. Elkem Thamshavn trenger like mye strøm som 10–15 000 husstander, men en tredjedel av energien blir gjenvunnet med en dampturbin.

side-3-tomming-av-ose

Bilde: Tømming av øse ved Elkem Thamshavn.

Bruker hele tømmerstokken

Flis som er for stort eller smått blir silt ut. Begge fraksjonene kan brukes til brensel i biovarmeanlegg, men finflisen, eller sagmuggen, brukes også som dyrestrø. ALLSKOG Bio har begynt å se på om finflis kan brukes i lokal pelletsproduksjon.

– Vi vet at vi rent mekanisk greier å lage pellets av finflis, men vi ønsker å finne ut mer om hvilke egenskaper den har når vi fyrer med den, sier daglig leder i ALLSKOG Bio, Kjell Morten Staberg.

Avgassen fra silisiumproduksjonen, mikrosilika, har blitt et eget biprodukt. De ørsmå partiklene brukes til å tette betong. På grunn av mikrosilikaen må tømmeret barkes før det flises. ALLSKOG Bio selger bark til fylling i grøfter og veier, men den kan også kvernes opp og brukes som hagebark.

side-3-img_9459

Bilde: John Ivar Strand, til venstre, og Kjell Morten Staberg er driftssjef og daglig leder i ALLSKOG Bio, som i flere år har levert pene økonomiske resultater.