0 x 0
pict0057-3

Slumper inn, sluttoppgjør ut

Har du tømmer liggende igjen i skogen etter hogst? ALLSKOG henter slumpene og leverer til industrien, så du som skogeier tjener raske penger på å melde ifra.


Det har vært en prioritet for ALLSKOG å forsyne sagbrukene med nok tømmer før ferien. De siste ukene har ALLSKOG lagt seg i selen for å hente slumper med sliptømmer, eller hvilket som helst tømmer som av annen grunn har blitt liggende igjen i skogen etter hogst.

Det kan hende at det ligger noe tømmer i skogen som ALLSKOG ikke har oversikt over. I slike tilfeller er vi avhengige av at du som skogeier melder ifra til oss, slik at vi kan utnytte ledig transportkapasitet og gi deg et raskt sluttoppgjør for skogsdriften din.