0 x 0

Smarte kurs for skogeiere

Sommeren er en fin tid for kursing i skogen. Malvik skogeierlag arrangerte nå i august ungskogpleiekurs med SKI instruktør Vidar Ingstadbjørg. Deltakerne ALLSKOG møtte i skogen var Gyda Løken fra Levanger, Jan Thomas Jenssen fra Malvik og Asgeir Viken fra Mostadmark. 

Ta kontakt med skogeierlaget ditt eller Skogbrukets kursinstitutt direkte om du ønsker kurs!

ungskogpleiekurs-malvik-aug12-006ungskogpleiekurs-malvik-aug12-011

Asgeir går landbruksutdanning på Skjetlein og rydder gjerne skog hjemme på gården i Mostadmark. Han mener det er greit å kunne ungskogpleie selv.

ungskogpleiekurs-malvik-aug12-037

En ny generasjon Jenssen i skogen. Jan Thomas arbeider i skogen hjemme hos sin far Jens Nikolai
som er tidligere styreleder i ALLSKOG SA, og nå leder i Malvik skogeierlag.

ungskogpleiekurs-malvik-aug12-024

Under kurset lærer man avstandsberegning og riktig treantall ift bonitet og treslag, samt teknikk og  treslagsvalg. 

ungskogpleiekurs-malvik-aug12-015

Gyda Løken er arkitekt til daglig og har en skogeiendom i Elverum. Hun hadde veldig lyst til å lære ungskogpleie selv og synes kurset var svært matnyttig!


ungskogpleiekurs-malvik-aug12-009

Asgeir og Vidar vurderer hvilke trær som skal få stå!