0 x 0
allskog_dsc0572_web

Solid årsresultat i et krevende år

Som så mange andre næringer, ble også skognæringa og ALLSKOG i 2020 preget av et år med store usikkerheter på grunn av korona-pandemien. Samtidig klarte ALLSKOG å levere et positivt årsresultat og utbytte for andelseierne for tredje år på rad. Administrerende direktør Snorre Friden Furberg deler sine tanker med oss.

Hva har vært den største utfordringen for ALLSKOG i 2020?

- Etter en uproduktiv vinter med dårlige forhold og mildvær, var vi avhengig av en god barmarkssesong for å sikre vår og resten av verdikjedens økonomi. Da korona-viruset kom for fullt i mars, var vi svært usikker på hvordan det ville ramme vår næring, Mange titalls millioner i tap var verst tenkelig utfall for ALLSKOG, sier Furberg.

Hvordan møtte dere denne krisen?

- Vi ble nødt til å snu om alt på kort tid: Ledelse og administrasjon måtte jobbe fra hjemmekontor, all reise og fysisk møtevirksomhet ble innstilt, og vi måtte permittere ca. 10 årsverk. Samtidig var det viktig å holde produksjonen i gang, selv om vi møtte begrensninger i leveransemuligheter til skogindustrien, sier Furbeg.

Det økonomiske resultatet fra 2020 viser likevel at ALLSKOG har kommet seg gjennom et tungt år på en overkommelig måte. Det økonomiske resultatet ser positivt ut, og entreprenørene til ALLSKOG har også klart å komme seg gjennom et år hvor både tømmerbiler og skogsentreprenører har møtt store utfordringer.

Har det kommet noe positivt ut av krisen?

- At vi klarte å holde entreprenørene i gang skyldtes i stor grad at det ble etablert en ordning fra staten med støtte til svært krevende drifter. ALLSKOG lanserte denne ideen, og fikk med hjelp fra Skogeierforbundet raskt gjennomslag hos regjeringen. Ordningen ga skogeiere anledning til å drive skog som normalt aldri ville blitt drevet på grunn av for høye driftskostnader. Vi er også svært glad for at ALLSKOG allerede før pandemien var godt i gang med digitaliseringen, som gjorde at overgangen til hjemmekontor ble enkel.

Ved slutten av året begynte ting å se lysere ut. Støtteordningene til skognæringa fungerte, vaksine er på vei og tømmerprisen har begynt å gå i riktig retning.

Hva synes du er viktig å fremheve nå som vi er godt inne i 2021?

- Jeg vil takke alle som har stått på i en tøff og vanskelig tid. Spesielt til våre ansatte som har stått i permitteringer, hjemmekontor, og stadig endrede planer. Jeg er takknemlig for at politikerne lyttet da skognæringa trengte krisepakker og åpne kommunegrenser, og jeg er takknemlig for at vi har klart å stå sammen med våre andelseiere. Jeg tror vi kommer styrket ut av denne krisen som et samvirke. Nå ser det lysere ut, vi har hatt et fantastisk stabilt vinterføre over mange uker, og vi vinner markedsandeler nettopp fordi vi har stått sammen gjennom en krevende periode, avslutter Furberg.