0 x 0
20220617_113337

Sommerjobbprosjekt i samarbeid med Skogselskapet i Trøndelag

I sommer har både ungdommer og skogstudenter fått prøvd seg i sommerjobb ute i de trønderske skoger. I et samarbeid med Skogselskapet i Trøndelag har ALLSKOG ansatt ungdommer i Steinkjer, Namsos og Melhus. Prosjektet har som mål å gi ungdom jobbmulighet og en større interesse for skogbruk.

Daglig leder i Skogselskapet i Trøndelag, Rannveig Kristiansen, er meget positiv til prosjektet:

 • Skogselskapet er svært positiv til samarbeidet med ALLSKOG om sommerjobb til ungdom. Skogselskapet har drevet prosjektrettet rekrutteringsarbeid til verdikjeden over lang tid. At det nå satses på sommerjobber innenfor skogkultur er på høy tid! Det er betydelig behov for økt skogkulturinnsats i regionen. Det plantes jevnt over for lite i forhold til optimalt nivå og ungskogpleieinnsatsen bør økes betydelig. At skogeierorganisasjonen ønsker mer lokal arbeidskraft er flott, sier hun.

   

  Hovedmålene i prosjektet er:

  • Å gi ungdom et sommerjobbtilbud innen skogbruket i Trøndelag

  • Å skape økt interesse og engasjement for skogbruk og skogkultur

  • Å bygge kompetanse og erfaring lokalt

  • Å øke aktiviteten på skogkulturtiltakene planting og ungskogpleie

   

  Prosjektet er også ment for å lokke flere aktive og interesserte ungdommer til ei næring som lenge har slitt med rekruttering. Gjennomsnittsalderen i skognæringa er høy, og sommerjobbprosjekt kan være viktig for å lokke flere til en jobb i skogbruket. Kristiansten peker på at det de siste årene er lagt ned en betydelig innsats knyttet til rekruttering:

 • Rekrutteringen til skogbruket har i perioder vært lav. Skognæringen selv har gjennom det nasjonale rekrutteringsprosjektet Velg Skog og regionale prosjekter lagt ned en stor innsats for å sikre tilstrekkelig tilgang på kandidater med skogfaglig kompetanse til forvaltnings – og driftsapparatet, sier Kristiansen.

   

  ALLSKOG har formelt sett vært ungdommenes arbeidsgiver, og innenfor prosjektet er ansatt 4 ungdommer på Melhus, 5 på Steinkjer og 3 i Namsos. Dette inkludere 3 unge arbeidsledere, som har fått utvidet ansvar for ledelse av arbeidsgjengene, rapportering, oppsøkende virksomhet og ungskogpleie. Aldersspennet på de ansatte er mellom 16 og 25 år, og tanken er at de skal få prøvd seg på ulike oppgaver i løpet av sommeren.

 • Skogsarbeiderne skal få prøve seg på både planting og ungskogpleie, og får god opplæring fra ALLSKOG. Vi opplever at ungdommene er interessert i skogbruk, og mange kommer selv fra gårder med skogeiendom. Vi håper denne sommeren gir mersmak, og er en sommer de vil huske lenge, sier skogkultursjef i ALLSKOG Ole Andre Hestmo.

   

  Kristiansen peker på flere positive effekter ved prosjektet:

 • Å gi flere trønderske ungdommer tilbud om sommerjobb i skogbruket vil være positivt på flere måter. Arbeidet skal skape økt interesse og engasjement hos ungdommene. Tiltaket vil gi flere unge en viss skogfaglig kompetanse, som igjen kan trigge interessen for fagområdet og dermed øke rekrutteringen til skognæringa, mener hun.

 

I tillegg til dette prosjektet er det ansatt flere unge i sommerjobb gjennom samarbeidene entreprenører, og ALLSKOG har i tillegg tre arbeidsomme skogstudenter som skal gjennomføre kontroll av skogbehandling hos egenaktive skogeiere i hele ALLSKOG-geografien. I etterkant av sommeren, vil prosjektet evalueres, og en vil se på mulighetene for å utvide ordningen til neste år.