0 x 0

Sparer 30 millioner med bruprogram

Bruprogrammet i Nasjonal transportplan (NTP) sparer skognæringen for 30 millioner kroner i årlige transportkostnader.

Les ALLSKOGs reaksjon på forslaget i Adressa: http://www.adressa.no/nyheter/okonomi/2017/04/12/Nå-skal-slike-bruer-utbedres-14589761.ece
– Vi er svært godt fornøyd med regjeringens satsing på samferdselstiltak rettet mot skog- og trenæringen i forslaget til NTP. Tiltakene vil bety økte inntekter for den enkelte skogeier, økt aktivitet i skogen, en styrking av skogindustriens konkurransekraft og at vi øker tempoet i det «grønne skiftet» i norsk næringsliv, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

– Med dette legges det en plan for å få fjernet de viktigste flaskehalsene i fylkesveinettet de seks kommende årene. Dette er et ekstremt målrettet og samfunnsøkonomisk svært lønnsomt tiltak. Nå vil en langt større andel av tømmervogntogene kunne kjøre med fulle lass. Vi kan fjerne én av fire tømmerbiler fra veinettet når tillatt totalvekt økes fra 50 til 60 tonn, sier Lahnstein.

Regjeringen har i dag lagt fram stortingsmeldingen om NTP for perioden 2018–2029. I meldingen foreslår regjeringen å sette av 50 millioner kroner hvert år fra 2018 til 2023 til et broprogram for fylkesveinettet, til sammen 300 millioner kroner. Formålet med midlene er å forsterke eller skifte ut svake broer som tømmertransporten ikke kan krysse. Skogeierforbundet anslår disse investeringene vil redusere skognæringens årlige transportkostnader med 30 millioner kroner.

Gjennom dette forslaget følger regjeringen opp det som har vært et krav fra en samlet skognæring.

Kontaktperson i ALLSKOG:
Anna Ceselie Brustad Moe, næringspolitisk sjef, anna.moe@allskog.no, tlf. 971 04 249.