0 x 0

Startskudd for elsertifikat i Vefsna

Kvassteinåga kraftverk i Vefsna kommune i Nordland er det første kraftverket som får godkjent elsertifikater for produksjon av fornybar strøm. Dermed er startskuddet gått for en storstilt utbygging av fornybar energi i Norge.

les mer om saken på Regjeringens hjemmesider: Startskudd for fornybar energibølge