0 x 0

Statsbudsjettet påvirker skogeieren

ALLSKOG leser i disse dager forslag til statsbudsjett for 2017, og vi ser foreløpig både gode og dårlige forslag fra regjeringen. Vi vil komme tilbake til saker vi vil ha et ekstra fokus på fram til vedtakene i Stortinget før jul.

 Nyhetssaker som påvirker skogeierne i budsjettet kan leses på http://www.skogeier.no/