0 x 0
due_arsmote_2018_web-940x697
Eilif Due, styreleder i ALLSKOG under årsmøte i 2018

Stødig gjeng mot gjenvalg i ALLSKOG

Samtlige styremedlemmer innstilles til gjenvalg i ALLSKOG, kun mindre endringer på varaplasser.

Valgkomiteen har hatt flere møter gjennom 2019 og i 2020, før de landet sin innstilling tidligere i år. Årsmøtet i ALLSKOG ble som samtlige større arrangement i mars utsatt på grunn av pandemien, men nå ser vi frem mot årsmøte torsdag 25.juni fra 10-15.

 

Valgkomiteen sin innstilling 2020:

1          Leder:

På valg:                                                                        Forslag:

- Eilif Due                     for 1 år                                      - gjenvalg

2          Styret:                                                                       

Valg av 2 styremedlemar

På valg:                                                 Forslag:

- Vibeke Unosen           for 2 år                                     - gjenvalg

- Frode Vik                   for 2 år                                      - gjenvalg.

- Arnt Tronvoll                for 2 år                                    - gjenvalg

 

Ikke på valg:

- Anne Kathrine Løberg 1. år, (2. av to år)

- Anja Gotvasli  1. år, (2.av to år)

                                                 

Nestleder i styret:                                                      

På valg:                                                 Forslag:

 - Anne Kathrine Løberg for 1 år                                     - gjenvalg

 

3          3 varamedlemmer i nr. rekkefølge:

På valg:                                                 Forslag:

1. Kari Mette Busklein                                                  1.gjenvalg

2. Ragnar Aarflot                                                          2. Lyder Sund

3. Berit Hundåla                                                            3. Ragnar Aarflot