0 x 0

Stor interesse for ALLSKOGs årsmøte

Årsmøtedeltagerne diskuterte ivrig hvordan vi skal skape enda større verdier sammen.


ALLSKOGs årsmøte gikk av stabelen på Scandic Hell Hotel i Stjørdal den 25. og 26. april. Det var et oppbud på over 100 personer fra hele ALLSKOG og journalister fra flere aviser og fagblader til stede.

Lederne fra samtlige skogeierlag var i år invitert for å delta i en felles diskusjon om hvordan vi sammen skal utvikle eierorganisasjonen, til det beste for skogeieren.

De tillitsvalgte viste stor interesse for blant annet skogbruksplanlegging og miljøkartlegging; hvordan samarbeidet mellom skogeierlaget, skogbrukslederen og ALLSKOG kan styrkes; hvordan skogeierlaget kan fylle en tydeligere rolle; og hvilke selvbetjeningsløsninger og skriv som kan gjøre hverdagen enklere for skogeieren.

Til ALLSKOGs styre ble leder Eilif Due fra Levanger, nestleder Inger Smågård fra Stjørdal og medlemmene Per-Jonny Lyngmo fra Nordreisa og Dag Engel Hassel fra Rissa gjenvalgt, mens Vibeke Unosen fra Saltdal og Anne Kathrine Løberg fra Hareid er nyvalgte medlemmer. Ut fra styret gikk medlemmene Inger Grethe Hansen fra Sortland og Anitra Lindås fra Aure. ALLSKOG takker dem for innsatsen og ønsker det nye styret all lykke.

Styrelederens tale til årsmøtet kan leses her.