0 x 0
img_0755

Stor skogbrannfare i hele landet

Skogbrannsesongen er i gang, og vi opplever varmt og tørt vær i hele landet. Skognæringa er avhengig av drift og råstoffleveranser gjennom hele året, og da er det viktig å følge retningslinjer for skogdrift i skogbrannsesongen for å sikre at drift kan gjennomføres på en forsvarlig måte selv om skogbrannfaren er stor. 

Retningslinjene for skogdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen er satt opp kronologisk etter økende skogbrannfare, og tidligere forhåndsregler gjelder videre for hvert nivå. Indeks for skogbrannfare finner du på Skogbrannfare – Yr og er utarbeidet av meteorologisk institutt.

 

skogbrannfare

 

Generelt er det viktige å huske følgende:

  • Skogbrann, også små tilløp, meldes umiddelbart til brann på 110
  • Røyking og bålbrenning er forbudt i skogen i perioden 15/4-15/9 og i andre perioder når det er skogbrannfare.
  • Skogbrannfare skal vurderes fortløpende ut fra skogbrannfareindeks, tørke, nedbør siste tid og værmelding fremover. Skogbrannfareindeksen er veiledende, det kan være store lokale forskjeller. 

 

Du finner retningslinjer for skogsdrift og skjøtsel i skogbrannsesongen her