0 x 0

Stort utbytte av årsmøtet

ALLSKOG leverte i fjor sitt beste driftsresultat noensinne. Årsmøtet i ALLSKOG denne uken vedtok å sette av over 1 million kroner til utbytte til andelseierne.


arsmotet-vedtok-nye-vedtekter
Foto: Anna Ceselie Brustad Moe/ALLSKOG

Regnskapet for fjoråret viser et driftsresultat på 18,8 millioner kroner og et samlet årsresultat på 20,1 millioner kroner. Driftsresultatet er det klart beste av alle år siden skogeierforeningene nordenfjells slo seg sammen i 1998. Styreleder Eilif Due mente i sin tale til årsmøtet at resultatet skyldtes innsats over mange år, stor tømmeretterspørsel, økt effektivitet og digitalisering, og mer lønnsom tømmertransport som følge av ALLSKOGs næringspolitiske arbeid.

Tømmerprisene er fortsatt gode, og det er god kapasitet hos entreprenørene når sommerhogsten begynner. Tøffere konkurranse i industrinære områder fordrer lojalitet til et samvirke som betjener et så stort område som det ALLSKOG gjør. Prisdifferensiering var en het potet under årsmøtet.

ALLSKOGs årsmelding for 2016 kan lastes ned her.

img_1651
Foto: Anna Ceselie Brustad Moe/ALLSKOG

Eilif Due fra Levanger ble gjenvalgt som styreleder og høstet anerkjennelse for sine resultater, fjoråret også som ALLSKOGs fungerende administrerende direktør.

Inger Smågård fra Stjørdal bad om avløsning og ble behørig takket av for sin innsats som nestleder i styret gjennom flere og utfordrende år. Anne Kathrine Løberg fra Hareid ble ny nestleder. Det nyeste tilskudd i ALLSKOGs styre ble Anja Gotvasli fra Steinkjer. Gotvasli, født i 1979, er utdannet agronom og økonom fra Ås. Til daglig er hun bransjeansvarlig for landbruk i SpareBank 1 SMN og gårdbruker hjemme på Viset i Beitstad i Steinkjer. Hun har ellers en del styreerfaring.

img_1652
Avtroppende nestleder Inger Smågård og påtroppende styremedlem Anja Gotvasli. Foto: Anna Ceselie Brustad Moe/ALLSKOG

Årsmøtet behandlet et omfattende forslag til vedtektsendringer, til stort engasjement fra møtelyden. Årsmøtet var svært opptatt av å sikre bred geografisk representasjon i styret. Størrelsen og sammensetningen av styret og andre eierorganer ble i grove trekk videreført, men det ble tatt noe høyde for kommende endringer i fylkesinndelingen.

Til stede var 63 stemmeberettigede utsendinger fra skogeierlagene, i tillegg til styret, administrasjonen og andre gjester.