0 x 0

Stortingets skogforslag i statsbudsjettet 2013

Næringskomiteen har nå lagt fram sin innstilling til statsbudsjett for 2013.
Selv om det ikke kom nye penger til skogtiltak i denne omgang er ALLSKOG svært fornøyd med at alle partiene på Stortinget nå mener at skogtiltak er blant de mest kostnadseffektive klimatiltakene, og at de viser til at disse tiltakene samtidig har en positiv næringsmessig effekt for blant annet skogbruksnæringen og treforedlingsindustrien.

 
Her er hva flertallet mener om skogtiltakene i framlagt statsbudsjett for 2013; Innstilling fra Næringskomiteens flertall om skog

Hele innstillingen kan leses her; Innstilling fra Stortinget 2012-2013