0 x 0

Storveies skogdag om skogsbilvei

Nærmere 70 skogeiere, tømmerkjøpere, entreprenører og andre var samlet til skogdag om skogsbilvei på Innherred.

skogdag-frol-31.03.17-1
Godt hjulpet av vårsol og varm lapskaus møtte nærmere 70 opp på Kolberg. Foto: Erik Fløan/ALLSKOG.

Primus motor var Levanger og Verdal landbruksforum og skogbrukssjef Are Søreng i Innherred samkommune. For anledningen var vi invitert ut til Kolberg i Frol i Levanger kommune, hvor Røstad Entreprenør bygger skogsbilvei for grunneier Eilif Due og bygdeallmenningen. Skogbilveien bygges for å tåle moderne tømmervogntog med 60 tonns vekt og 24 meters lengde. Røstad Entreprenør viste også litt hvordan de bereder grunnen for vei.Sammenkomsten ble åpnet av Levangers ordfører Robert Svarva (Ap), som selv har bakgrunn fra skognæringen. Svarva understreket hvilken betydning det har for skogeierne, industrien og samfunnet ellers at Trøndelag har en fullstendig verdikjede innen skog og tre.

Tilgang til hogstmoden skog som står lengre unna offentlig vei, må til for at det skal fortsette å være slik. "Selv nå før en valgkamp," sa Svarva muntert, "er det grunn til å rose regjeringen for satsingen på skogsbilveier."

Med statlige tilskudd, skattefordel og bruk av skogfond er nå opptil 85 % av byggekostnadene for skogsbilvei dekket for skogeieren.

Innherred skognettverk gav følgende regneeksempel:
  • En ny skogsbilvei er 1 km lang.
  • Det står 5000 kubikk i veiens dekningsområde.
  • Fra nødvendige avsetninger til skogfond ved tømmeroppgjør hentes 320 000 kr.
  • Marginalskatten er 39 %.
  • Samlet tilskuddseffekt ved bruk av skogfond blir 82 %. 
  • Veien har en byggekostnad på 800 000 kr og får et statlig tilskudd på 60 % (480 000 kr).
  • Skogeierens egenandel av byggekostnaden blir 89 120 kr (11 % av reell investering).


skogdag-frol-31.03.17-1-tommerlunner
Et stykke ferdig opparbeidet skogsbilvei på Kolberg. Foto: Erik Fløan/ALLSKOG.

Blant de mange innlederne fra skogeiere, tømmerkjøpere, entreprenører og offentlig forvaltning var ALLSKOGs regionsjef Arvid Eriksen. Eriksen mente at skogen er en lønnsom og trygg formue å forvalte. "Vi vet ikke hva vi skal leve av om 70 år, men vi vet at alt som kan lages av olje, kan lages av tre," minnet Eriksen om, etter å ha gitt noen regneeksempler.

"Det kan hende at tømmeret kjøres til Skogn og kommer tilbake som en av de største avisene i Nord-Europa. Eller til Verran og kommer tilbake som en pakke Kellogg's Cornflakes på kjøkkenbordet ditt. Eller til Øra og kommer tilbake som en ny enebolig i Liverpool. Hele den reisen begynner med en skogsbilvei," avsluttet Eriksen.

skogdag-frol-31.03.17-3-kaffekjeler
Hvis mengden bålkaffe er et godt mål på oppmøtet, så kunne Levanger og Verdal landbruksforum samt Innherred samkommune si seg fornøyde. Foto: Erik Fløan/ALLSKOG.