0 x 0

Styrt produksjon i uke 19 og 20

Vi har lyktes med en rekordstor produksjon i vinter og vi takker alle våre samarbeidspartnere for en kjempeinnsats.  

Fra vinter til barmarksesong
For barmark gjelder egne henteklarfrister og frister for lagring i skog. Vi går fra 4 ukers meldingsfrist på vinter, til 1 uke for massevirke og 2 uker for skurtømmer på barmark. I de fleste tilfellene er det kjøper som har oppdragsansvaret for innkjøringen av tømmeret, og dette er organisert gjennom Transportselskapet Nord (TSN). TSN har igjen avtalene med bileierne.

Styrt produksjon i uke 19 og 20
I februar ble det innført et nytt transportstyringssystem, TrProd. Ved de fleste større omlegginger av datasystemer oppdages det feil eller mangler. Manglene ved TrProd har vært og er såpass store at TSN har store utfordringer med å holde oversikten over bilvegslageret. Dette har medført at bilenes kapasitetsutnyttelse ligger langt under teoretisk kapasitet, og vi har i øyeblikket et bilvegslager som vi anslår til å være 5-6 ukers innkjøring.....
 
...Dette er 2-3 uker mer enn det vi normalt har ved denne årstiden, og medfører en stor risiko i forhold til kvalitetsforringelse. Får å komme ned på et akseptabelt nivå for bilvegslageret ser vi oss derfor nødt til å gjennomføre en styrt produksjon i uke 19 og 20. Dette betyr at i de fleste områdene så blir det stillstand i skogen. TSN får da prioritert og satt trykk på innkjøring av de mest kritiske partiene og sikrer at verdiene forringes så lite som mulig.  

Budsjett 2013 opprettholdes

Vi er nå i ferd med å avslutte prisforhandlinger for første del av barmarkssesongen (frem til ferien), kjøperne presiserer at intensjonsvolumet i avtalene (det vi har bygd budsjettet rundt) opprettholdes. Dette betyr at vi får en skikkelig utfordring med å produsere tilstrekkelig med volum fremover. Men sammen har vi klart produksjonsmålet for vinteren, og med den gode flyten vi har i øyeblikket skal vi klare målet for barmarksproduksjonen også.