0 x 0

SV ber Giske redde treforedlingsindustrien

SV ber ifølge NTB Trond Giske om å komme med en redningspakke for treforedlingsindustrien allerede i revidert nasjonalbudsjett nå i juni. Skognæringa i Norge er ei svært konkurranseutsatt næring, mens potensialet for økt verdiskaping gjennom en nødvendig utvikling av nye produkter er enorm.

Ressursgrunnlaget i de norske skogene er større enn noen sinne og ei økt verdiskaping med bruk av tre er også svært klimavennlig.
    
  • Norske Skog la ned papirfabrikken på Follum i slutten av mars. 365 arbeidere mistet jobben.
  • Hunsfos fabrikker i Vennesla. 140 ansatte mistet jobben etter konkursen i september. 
  • De 300 ansatte ved Södra Cell Tofte går usikre tider i møte – fra nyttår ble 251 permitterte.
  • Ved Södra Cell Folla har produksjonen stoppet opp – 47 ansatte gikk ut i permittering før jul.
  • Glomma Papp i Sarpsborg har nedbemannet med 50 arbeidere etter at de stengte papirmaskinen i fjor. Borregaard i Sarpsborg nedbemanner med 120 arbeidere etter en større restruktureringsprosess.
  • 15 ansatte måtte gå ved Norske Skog Saugbrugs i Halden i 2011.
  • Også ved Norske Skogs papirfabrikk i Skogn måtte 15 ansatte gå.
  • 99 ansatte ved Huthamaki på Ringerike har fått beskjed om at selskapet vurderer å stenge deler av fabrikken.

Dette er lite lystig lesing og ALLSKOG støtter arbeidet i regjeringsutvalget med Rikke Lind som leder, som ble nedsatt tidligere i år. Les mer om saken i Trønderavisa 13.april12.